Jedna z części układu wydechowego, niezbędna do prawidłowego przetwarzania spalin wydobywających się z silnika, a także do prawidłowego redukowania hałasu. Zwykle stosuje się dwa lub trzy tłumiki wylotowe. W układzie wydechowym mogą na ogół występować następujące elementy:

  1. Kolektor wylotowy z rurą wylotową
  2. Tłumik przedni
  3. Katalizator
  4. Tłumik środkowy
  5. Tłumik końcowy
  6. Rura wydechowa końcowa

Katalizator jest częścią układu wydechowego  wszystkich współczesnych samochodów osobowych spełniająca
funkcję pozasilnikowego systemu zmniejszania ilości szkodliwych składników spalin.

Klinika tłumika

09-400 Płock
ul. Chabrowa 31a
tel. (24) 264-48-67
kom. 502-464-370

www.klinikatlumika.com.pl
artur660@poczta.onet.pl